Dario Neven

Drager

Taken:

  • Afhalen van de overledene;
  • Begeleiding begroetingen;
  • Drager kerkelijke diensten.